Skip to main content
7-11-2020, mr. C. Lammers (Strafrechtadvocaat)

Ontsnappen uit een gevangenis in Nederland niet strafbaar is?

Voordat je plannen gaat maken; het ontsnappen zelf is niet strafbaar. Dit betekent feitelijk het ongehinderd de gevangenis uitlopen. In de praktijk ontsnapt een gevangene natuurlijk niet door ongehinderd de gevangenis uit te lopen. Een gevangene moet eerst langs allerlei bewakingsposten en door automatisch vergrendelde deuren om de uitgang te kunnen bereiken. Ontsnappen doe je dus meestal op een andere manier. Daardoor begaat een gedetineerde bij een ontsnapping al snel een of meer andere strafbare feiten. Denk aan het forceren van een deur, het vernielen van een raam of het bedreigen van een bewaker. Geheel straffeloze ontsnappingen komen dus zelden voor.

Daar komt bij dat wanneer een gevangene ontsnapt, dit ook om andere redenen meestal niet geheel straffeloos is. Wordt een gedetineerde niet gestraft en veroordeeld op grond van het strafrecht, dan zal hij na een poging tot ontsnapping vaak onmiddellijk worden overgeplaatst naar de zwaarst beveiligde inrichting in Nederland, de EBI in Vught. Daar zal de directeur van de gevangenis alle verloven en andere privileges intrekken.

Is de ontsnappingspoging geslaagd?

Uit de praktijk blijkt dat de meeste ontsnapte gedetineerden het niet lang volhouden. Ze worden namelijk direct na hun ontsnapping gesignaleerd in nationale en internationale politiesystemen. Vrij reizen is onmogelijk en een specialistisch team van de politie – het team Fugitive Active Search Team NL (FastNL) – zet direct de achtervolging in. Veel voortvluchtigen kiezen daarom voor een vlucht naar het buitenland. Maar ook in het buitenland is het niet eenvoudig om onder de radar te blijven. Nederland heeft met de meeste landen in wereld verdragen die zien op het opsporen en uitleveren van gezochte personen. Met landen waarmee Nederland geen verdrag heeft, bestaat de mogelijkheid om incidentele afspraken te maken. Het is dus lastig om uit handen van de Nederlandse justitie te blijven.

Ontsnappen uit een gevangenis is dus in beginsel niet strafbaar, maar of je er de vruchten van plukt?!

Heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op.