Skip to main content
16 december 2020, mr. C. Lammers (Strafrechtadvocaat)

Wildplassen; mag dat en hoe is dat strafbaar gesteld?Deze vragen worden door mij beantwoord in dit interview op NPO1.

Kennelijk is de nood hoog en rijst deze vraag nu openbare toiletten en gelegenheden gesloten zijn vanwege de COVID-maatregelen.

Wildplassen is niet strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht (Sr.) strafbaar. Wel biedt het Wetboek van Strafrecht aan o.a. gemeenten de mogelijkheid om bepaalde overtredingen strafbaar te stellen middels een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op die manier kan wildplassen dus strafbaar worden gesteld en kan hiervoor ook een boete worden opgelegd.

Wanneer gemeenten ten aanzien van wildplassen geen specifieke bepalingen hebben opgenomen in de APV, kan echter niet worden gesteld dat wildplassen in die gemeenten dus niet strafbaar is. Het wildplassen an sich is dan wellicht niet strafbaar, maar handelen in strijd met de openbare zeden door bijvoorbeeld het tonen van een geslachtsdeel en/of de ontblote billen, is wel degelijk strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht! Dat levert namelijk een schennis van de eerbaarheid op. Dat is een zedendelict. Bij een veroordeling voor een zedendelict zal de verdachte voor de rest van zijn leven als zedendelinquent worden aangemerkt, met alle negatieve gevolgen van dien, terwijl de feitelijke handeling (wildplassen als de nood hoog is) eerder iets van baldadigheid weg heeft, dan schennis van de eerbaarheid. Schending van de eerbaarheid is strafbaar gesteld in artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht.

Natuurorganisaties kunnen wildplassen dan wel oogluikend toestaan, echter de politie mag wettelijk gezien overgaan tot aanhouding vanwege schending van de eerbaarheid en het O.M. mag op haar beurt vervolgens overgaan tot een strafrechtelijke vervolging. Natuurorganisaties kunnen zich daar niet in mengen en een strafrechtelijke vervolging niet tegengaan.

Denk dus goed na over de mogelijke gevolgen wanneer je je broek laat zakken als de nood hoog is!

Beluister hier het gehele interview op NPO1.