Skip to main content

2 juli 2024 2024, mr. C. Lammers (Strafrechtadvocaat)

Op 1 juli 2024, is de Wet seksuele misdrijven in werking getreden. Met deze wet worden er meer situaties van grensoverschrijdend gedrag strafbaar gesteld en kan er in meer gevallen aangifte worden gedaan van verkrachting en aanranding. Ook seksuele intimidatie in het openbaar is nu strafbaar gesteld, zowel op straat (het naroepen of nafluiten), maar ook op publieke websites en social media. Daarnaast is sexchatting strafbaar gesteld en gaan de maximumstraffen voor sommige delicten omhoog.

Het uitgangspunt in de nieuwe wet is dat seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag offline en online even strafwaardig is.

Om van verkrachting of aanranding te kunnen spreken is het vereiste aspect van dwang niet langer noodzakelijk. Waar voorheen vereist was dat er sprake was van geweld of dreiging met geweld, is dat nu voor verkrachting niet meer nodig. Wie bewust negeert dat de ander eigenlijk geen seks wil, kan voortaan worden vervolgd voor verkrachting. Personen die dus niet direct zijn gedwongen tot seks, maar bijvoorbeeld geen ‘nee’ durfden te zeggen of verstijfden, kunnen nu ook aangifte doen van verkrachting. Iemand is strafbaar als diegene seksueel contact doorzet, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander geen seksueel contact wil of bepaalde seksuele handelingen niet wenst te ondergaan of verrichten. Degene die seksueel contact initieert, moet alert zijn of de ander hetzelfde wil. Als dit niet duidelijk is, moet bij de ander worden nagaan hoe diegene erin staat. Iemand kan zich echter op elk moment bedenken, dus wees alert op alle mogelijke signalen. Duidelijke signalen van een ontbrekende wil zijn bijvoorbeeld expliciet verbaal of fysiek afhoudend gedrag, maar kunnen ook bestaan uit non-verbale signalen of een passieve opstelling, zoals het bekende ‘bevriezen’ van het lichaam.

Het blijft bij seksuele misdrijven zo dat het bewijs in concrete zaken lastig te leveren kan zijn. Vaak is sprake van een één-op-één situatie zonder getuigen. Als een verdachte het feit ontkent, gaat het om het woord van de één tegen de ander. In die gevallen is het moeilijk om tot een wettige en overtuigende bewezenverklaring te kunnen komen. Wil je hierover meer weten, klik dan hier.

Verder kunnen feiten ter zake verkrachting met de Wet seksuele misdrijven niet meer verjaren.

Ook zijn online delicten strafbaar gesteld. Met het toenemend gebruik van internet, sociale media en smartphones is er meer online seksueel contact, zodat met de nieuwe wetgeving seksuele misdrijven ook op afstand kunnen worden gepleegd. Met de nieuwe wet wordt het zogenoemde sexchatting eveneens strafbaar gesteld. Bij sexchatting hoeft er geen sprake te zijn van het feitelijk doen van een voorstel tot een ontmoeting voor seksuele doeleinden. Dit in tegenstelling tot grooming, wat nu al strafbaar is.

Vragen over de wijzigingen binnen de zedenwetgeving? Neem dan contact met ons op.