Skip to main content

OM-zitting

Gaat de officier van justitie niet over tot een sepot, dan kan de officier van justitie besluiten de zaak af te doen middels een OM-zitting. Een OM-zitting is een zitting bij de officier van justitie, waarbij de officier van justitie de zaak zelf buiten de rechter om afdoet. Een hoorzitting vindt plaats wanneer de officier van justitie van plan is een strafbeschikking op te leggen. Een strafbeschikking is een beschikking waarin straffen, maatregelen en (gedrags)aanwijzingen kunnen worden gegeven. De officier van justitie moet bij het opleggen van bepaalde straffen en maatregelen altijd eerst een verdachte zelf horen. Hierbij gaat het om:

  • een werkstraf (maximaal 180 uur);
  • een ontzegging van de rijbevoegdheid (maximaal 6 maanden);
  • een aanwijzing, m.b.t. het gedrag van de verdachte;
  • een te betalen geldboete van meer dan € 2.000,00;
  • een te betalen schadevergoeding van meer dan € 2.000,00;
  • een gedragsaanwijzing inhoudende dat een bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden betaald van meer dan € 2.000,00.

Een officier van justitie kan met een strafbeschikking geen voorwaardelijke straffen opleggen; de rechtbank kan wel voorwaardelijke straffen opleggen. Een officier van justitie kan ook geen vrijheidsbenemende straf opleggen, zoals een gevangenisstraf of hechtenis.

Als u het niet eens bent met de voorgestelde straf of maatregel, kan de officier van justitie besluiten om u te dagvaarden. Er wordt dan geen strafbeschikking opgelegd; de zaak wordt dan voor de politierechter gebracht.

Heeft u een oproep ontvangen voor een OM-zitting, neemt u dan contact op met een van onze advocaten.