Skip to main content

Wijzen op uw rechten en de cautie

Als u door de politie wordt aangehouden, wordt aan u verteld waarvan u wordt verdacht en u gewezen op uw rechten. Aan u wordt medegedeeld dat u niet tot antwoorden verplicht bent. Dit is de cautie. Er wordt een folder met uw rechten uitgereikt en u mag contact opnemen met een advocaat. Als u zelf geen vaste advocaat heeft, krijgt u een advocaat toegewezen die op dat moment piketdienst heeft. Ook onze advocaten nemen deel aan de piketregeling en kunnen u in piket bezoeken. U kunt ons ook altijd als voorkeursadvocaat opgeven.

Insluitingsfouillering

Na de aanhouding wordt u overgebracht naar een politiebureau of cellencomplex waar u zult worden ingesloten, in afwachting van het politieverhoor. U wordt aldaar gefouilleerd om te kijken of u geen scherpe voorwerpen bij u heeft. Ook worden alle spullen die u bij u hebt (zoals een telefoon en sieraden) in een sealbag gedaan. Deze goederen krijgt u weer terug wanneer u naar huis mag.

Zuilen

Vervolgens zullen er foto’s van u worden gemaakt en worden vingerafdrukken genomen. Dit gebeurd door middel van de ID-zuil. Op die manier wordt ook uw identiteit geverifieerd.

Insluiting en contact met advocaat

Daarna zult u worden ingesloten in afwachting van de komst van uw advocaat. Als uw advocaat is gearriveerd, kunt u de zaak met uw advocaat bespreken en kan uw advocaat indien gewenst iemand inlichten over uw aanhouding. Ook kan de advocaat een vriend of familielid vragen om kleding voor u te brengen.

Politieverhoor

Na het gesprek met uw advocaat, zal de politie uiteindelijk met u in verhoor gaan.

Het verhoor start met een sociaal verhoor. Dat zijn vragen over uw persoonlijke omstandigheden, zoals:
– Wie bent u?
– Wat doet u?
– Waar woon u?
– Welke studie heeft u gedaan?
– Heeft u schulden?
– Werkt u?
– Heeft u verslavingen?
– Gebruikt u drugs / alcohol / medicatie?
– Met wie gaat u om / wie zijn uw vrienden?
– Hoe ziet uw dag eruit?
– Van welke vervoersmiddelen maakt u gebruik?
– Wat is uw telefoonnummer?
– Wat is uw e-mailadres?
– Gebruikt u social media?
– Zo ja, van welke social media maakt u gebruikt en wat zijn uw accountnamen?
– Is er hulpverlening bij u betrokken,
– Etc.

Daarna gaat de politie in op de zaak zelf; de verdenking. Dit is het zakelijke verhoor en heeft dus betrekking op de reden waarom u als verdachte door de politie bent aangemerkt. Veelal ligt daar een aangifte aan ten grondslag. De politie zal tijdens het zakelijke verhoor vragen stellen over wat er precies is gebeurd. Ook kan de politie specifieke delen van de aangifte (of getuigenverklaringen) voorhouden en u vervolgens vragen om daarop te reageren. U hebt het recht om te zwijgen. Dat kan soms zinvol zijn, omdat uw eigen verklaring uiteindelijk als bewijsmiddel tegen u kan worden gebruikt. Het is belangrijk voorafgaande aan het verhoor een proceshouding te bepalen met uw advocaat: gaat u inhoudelijk verklaren, (deels) ontkennen, (deels) bekennen of zwijgen?

Wat gebeurt er daarna?

Na het verhoor zal de officier van justitie beslissen wat er verder met de zaak zal gebeuren. Lees hier meer over de mogelijkheden met betrekking tot de afdoening van uw zaak.

Wilt u weten hoe lang de politie u mag vasthouden? Daarover leest u hier meer.

Bekijk hier ons filmpje over hoe de procedure verloopt van aanhouding tot vonnis.