Skip to main content

Wanneer kan ik in hoger beroep tegen mijn vonnis?

Hoger beroep

Als u in eerste aanleg bent veroordeeld door de rechtbank en u bent het niet eens met het vonnis, dan kunt u tegen dit vonnis in hoger beroep instellen. Ook het Openbaar Ministerie kan hoger beroep instellen als zij het niet eens is met de uitspraak van de rechter.

Mocht er geen beroep worden ingesteld, dan is het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg onherroepelijk en zal de opgelegde straf uiteindelijk ten uitvoer worden gelegd.

Termijn hoger beroep

Hoger beroep moet worden ingesteld binnen 2 weken na de uitspraak van de rechtbank. Wanneer u echter niet van de zitting en het vonnis op de hoogte was, kunt u hoger beroep instellen binnen 2 weken nadat u voor de eerste keer kennis neemt van de uitspraak.

Wanneer u te laat hoger beroep instelt, zal het gerechtshof u later tijdens de zitting in hoger beroep niet-ontvankelijk verklaren. Dat heeft tot gevolg dat de zaak door het gerechtshof dan niet inhoudelijk wordt behandeld.

Het is dus van belang dat u zelf altijd goed in de gaten houdt wanneer hoger beroep ingesteld moet worden en dat u zich tijdig tot ons wendt wanneer u hierin door ons bijgestaan wilt worden.

Wanneer kunt u in hoger beroep?

U kunt altijd in hoger beroep als u bent veroordeeld voor een Als u veroordeeld bent voor een , kunt u alleen in hoger beroep wanneer u bent veroordeeld tot een geldboete van minimaal 50 euro of een andere straf of .

Als de rechtbank u echter heeft veroordeeld tot een geldboete niet meer dan EUR 500,00, dan is het verlofstelsel van toepassing. U bent dan verplicht om middels een grievenformulier te verzoeken om verlof (toestemming) voor de behandeling van het hoger beroep. In het grievenformulier moet u uw bezwaren tegen het vonnis weergeven. U moet daarop dus duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de veroordeling en waarom u in hoger beroep wilt. Mocht het verlofstelsel van toepassing zijn, dan kunnen wij u helpen met het indienen van het grievenformulier.

Hoe kunt u in beroep?

U kunt zelf hoger beroep instellen bij de griffie van de rechtbank waar u bent veroordeeld (binnen twee weken).

U kunt ook contact met ons opnemen en ons machtigen om namens u hoger beroep in te stellen.