Skip to main content

Vrijspraak openlijk geweldpleging bij de noodopvang voor vluchtelingen in Woerden

De rechtbank Midden-Nederland spreekt cliënt vrij van het onder feit 1 primair tenlastegelegde openlijk geweld, nu naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat cliënt een significante of wezenlijke bijdrage aan het geweld heeft geleverd. Wel wordt cliënt veroordeeld voor het onder feit 1 subsidiair tenlastegelegde, te weten overtreding van de APV van de gemeente Woerden. In deze zaak is geen beroep ingesteld.
[lees vonnis].