Skip to main content

Veelgestelde vragen (FAQ)

FAQ

Welke straffen kan een rechter opleggen?

Als de rechter tot een bewezenverklaring komt van het tenlastegelegde strafbare feiten, dan kan de rechter een straf en/of maatregel opleggen. De rechter kan daarbij een keuze maken uit verschillende…
Lammers
3 april 2024
FAQ

Veel gebruikte terminologie

Wat betekent: Een toevoeging; de piketregeling; een tegenstrijdig belang; geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht; een dagvaarding en tenlastelegging; een strafbeschikking; collusie of collusiegevaar; de cautie; in beperkingen zitten; het jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht;…
Lammers
3 april 2024
FAQ

Welke strafdoelen zijn er?

Wanneer iemand schuldig is bevonden aan het plegen van een strafbaar feit, kan de rechter een straf opleggen. Een straf dient een doel. Er zijn verschillende strafdoelen, waarvan de belangrijkste…
Lammers
3 april 2024
FAQ

Wie zijn er in en bij een strafproces betrokken?

Dit zijn, naast natuurlijk de verdachte, in ieder geval: De politie; de officier van justitie; de rechter-commissaris; de politierechter (of); de meervoudige stafkamer; de advocaat-generaal; een raadsheer; een raadsheer-commissaris; de…
Lammers
12 maart 2024
FAQ

Wat is een sepot?

De officier van justitie kan besluiten om een verdachte niet verder strafrechtelijk te vervolgen en een strafbaar feit op grond van het algemeen belang niet (verder) in behandeling te nemen…
Lammers
12 juni 2023
FAQ

Wat is gratie?

Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de strafrechter is opgelegd. In artikel 122 van de Grondwet staat dat de Koning gratie kan…
Lammers
16 mei 2023
FAQ

Wat is een OM-zitting?

OM-zitting Een OM-zitting is een zitting bij de officier van justitie, waarbij de officier van justitie de zaak zelf buiten de rechter om afdoet. Een hoorzitting vindt plaats wanneer de…
admin
17 juli 2020

Meer info? Neem geheel vrijblijvend contact op