Skip to main content

Ik ben door de politie opgeroepen om als verdachte te worden gehoord

Ik ben door de politie opgeroepen om als verdachte te worden gehoord, wat staat mij te wachten?

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kunt u per post een schriftelijke oproep ontvangen om door de politie als verdachte te worden gehoord.

U wordt dan uitgenodigd voor verhoor. Voorafgaande aan het verhoor wordt uw identiteit door de politie vastgesteld en zal de politie uw vingerafdrukken nemen. Ook wordt er een foto van u gemaakt.

In sommige gevallen staat in de brief vermeld dat u voorafgaande aan het verhoor zult worden aangehouden als verdachte. Dan moet u rekening houden met de mogelijkheid dat u voorafgaande aan het verhoor en mogelijk ook na het verhoor wordt ingesloten in afwachting van een verdere afdoeningsbeslissing van het O.M. U kunt dan zelfs na het verhoor in verzekering worden gesteld, bijvoorbeeld wanneer het verhoor aanleiding geeft voor nader onderzoek. Lees hier meer over hoe lang de politie u mag vasthouden.

Wanneer u voorafgaande aan het verhoor wordt aangehouden, wordt de bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor vergoed door de Nederlandse Staat.

Als u niet voorafgaande aan het verhoor door de politie wordt aangehouden, maar wel als verdachte moet verschijnen om te worden gehoord, dan wordt de rechtsbijstand van een advocaat niet vergoed. U kunt dan slechts op betalende basis door een advocaat worden bijgestaan.

Wat zijn uw rechten tijdens een verhoor?

  • U hebt recht op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor.
  • U hebt recht op bijstand van een tolk wanneer u niet goed Nederlands spreekt of verstaat.
  • U hebt het recht om te zwijgen: U bent niet verplicht om antwoord te geven op de vragen die de politie u stelt. De politie moet dit tegen u zeggen voordat het verhoor begint (dit noemt men ‘de cautie’).
  • U hebt het recht om uw verklaring na het verhoor door te lezen en te corrigeren wanneer bepaalde zaken niet juist zijn opgeschreven. Zet nooit zomaar uw handtekening onder uw verklaring! Controleer altijd eerst goed of de inhoud van uw verklaring juist en volledig is.

U mag vóór het verhoor contact opnemen met een advocaat. Een advocaat kan u tijdens het verhoor bijstaan. Wij adviseren u daarom altijd na ontvangst van een oproep om te worden gehoord contact op te nemen met een van onze advocaten! Zij kunnen u de procedure uitleggen en u adviseren over uw proceshouding tijdens het verhoor. Ook kunnen onze advocaten bijstand verlenen tijdens het verhoor, zodat u verklaring – voor zover u een verklaring zou afleggen – goed op papier komt. Dat is van groot belang voor de verdere procedure en een eventuele latere inhoudelijke behandeling van de zaak ter terechtzitting.

Na het verhoor zal het O.M. een beslissing nemen over de afdoening van de zaak. Het kan zijn dat de officier van justitie meent dat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt (dat men de verkeerde persoon voor zich heeft) of dat de verdenking niet bewezen kan worden. De officier van justitie zal de zaak dan seponeren. Het kan ook zijn dat de officier van justitie besluit u op te roepen voor een OM-zitting of dat u wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Lees hier meer over de verschillende afdoeningsmogelijkheden van een strafzaak.