Wij werken zowel op basis van gefinancierde rechtsbijstand (ook wel bekend als ‘pro deo’) als op betalende basis.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand wordt in de volksmond vaak aangeduid als ‘pro deo’. In de praktijk betekent dit dat de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verstrekt aan de advocaat die de zaak behandeld. U komt voor een toevoeging in aanmerking, wanneer uw inkomen in het toetsjaar (2 jaar voorafgaande aan de aanvraag) niet meer bedraagt dan EUR 29.400,– per jaar of, in geval van een gezamenlijk jaarinkomen, EUR 41.600,–. Als een toevoeging wordt verstrekt, wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd, variërend tussen de EUR 214,-  en EUR 901,- . Binnen het personen- en familierechter zijn de eigen bijdrages hoger. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen dat bij de belastingdienst bekend is. Het toetsjaar van het inkomen ligt twee jaar voor de aanvraag. Vraagt uw advocaat derhalve in 2022 voor u een toevoeging aan, dan wordt deze aanvraag behandeld en getoetst aan de hand van de gegevens die over het jaar 2020 bij de belastingdienst bekend zijn.

In bepaalde gevallen wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een korting opgelegd van EUR 58,– op de eigen bijdrage, wanneer u door het Juridisch Loket naar ons wordt doorverwezen en daarbij diagnosedocument is opgesteld.

Is uw inkomen na het toetsjaar (twee jaar voorafgaande aan de aanvraag) drastisch verminderd, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. In overleg is het mogelijk dat wij u daarin bijstaan, doch in beginsel dient u een dergelijk verzoek zelfstandig in te dienen. Een verzoek tot peiljaarverlegging bevat het verzoek het inkomen het moment van de aanvraag te toetsen. Zo kan het mogelijk zijn dat er alsnog een toevoeging wordt verleend. Klik hier voor meer informatie over een verzoek tot peiljaarverlegging en om de formulieren voor het indienen van een peiljaarverlegging te downloaden.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat altijd uit van het inkomen dat bij de belastingdienst bekend. Wanneer een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand wordt toegekend op basis van voorlopige gegevens bij de belastingdienst, dan bestaat het risico dat de kosten voor de rechtsbijstand op een later moment moeten worden terugbetaald. Wanneer uw inkomen en vermogen definitief door de belastingdienst is vastgesteld en dit inkomen wijkt af van het inkomen dat bij de Raad voor Rechtsbijstand bekend was, dan kan het zijn dat u ten onrechte in aanmerking bent gekomen voor gefinancierde rechtsbijstand en dat u de kosten voor uw advocaat moet terugbetalen.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u meer informatie vinden over de hoogte van de eigen bijdrage. Klik hier voor meer informatie.

Rechtsbijstand op basis van een ambtshalve last tot toevoeging tijdens detentie

Wanneer u in voorarrest verblijft, wordt er door de overheid altijd een toevoeging verstrekt. Dat betekent dat in die gevallen altijd sprake is van gefinancierde rechtsbijstand. en betaalt u geen eigen bijdrage voor de kosten van de advocaat. Wordt u echter door de rechter veroordeeld en staat deze veroordeling vast? Dat kan het zijn dat u de kosten van de advocaat moet terugbetalen. Dit hangt af van de hoogte uw inkomen en vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt gegevens van uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst ten aanzien van het peiljaar (twee jaar vóór het verstrekken van de last tot toevoeging/aanvraag gefinancierde rechtsbijstand). U hoeft de kosten voor rechtsbijstand niet terug te betalen wanneer u minderjarig bent en/of bent vrijgesproken en op basis van gefinancierde rechtsbijstand werd bijgestaan.

Ons kantoor werkt ten behoeve van de gefinancierde rechtsbijstand op basis van High Trust.  High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

Betalende basis

Wanneer u vanwege uw inkomen en vermogen niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kunnen wij u bijstaan op basis van vergoeding van ons uurtarief, doch tevens op basis van een vaste prijsafspraak.

Deze afspraken worden in onderling overleg gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de omvang van de strafzaak en het onderliggende strafdossier, de noodzaak tot het al dan niet horen van getuigen of overige onderzoekswensen, etc.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om eerst vrijblijvend advies in te winnen of te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem geheel vrijblijvend contact op