Wij werken zowel op basis van gefinancierde rechtsbijstand (ook wel bekend als ‘pro deo’) als op betalende basis.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand wordt in de volksmond vaak aangeduid als ‘pro deo’. In de praktijk betekent dit dat de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verstrekt aan de advocaat die de zaak behandeld. U komt voor een toevoeging in aanmerking, wanneer uw inkomen niet meer bedraagt dan EUR 26.000,– per jaar. Als een toevoeging wordt verstrekt, wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd, variërend tussen de EUR 143,-  en EUR 823,- . Binnen het personen- en familierechter zijn de eigen bijdrages hoger. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen dat bij de belastingdienst bekend is. Het toetsjaar van het inkomen ligt twee jaar voor de aanvraag. Vraagt uw advocaat derhalve in 2020 voor u een toevoeging aan, dan wordt deze aanvraag behandeld en getoetst aan de hand van de gegevens die over het jaar 2018 bij de belastingdienst bekend zijn.

Is uw inkomen nadien drastisch verminderd, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. In overleg is het mogelijk dat wij u daarin bijstaan. Een verzoek tot peiljaarverlegging bevat het verzoek het inkomen het moment van de aanvraag te toetsen. Zo kan het mogelijk zijn dat er alsnog een toevoeging wordt verleend.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u meer informatie vinden over de hoogte van de eigen bijdrage. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer u in voorarrest verblijft, wordt er door de overheid altijd een toevoeging verstrekt. Dat betekent dat in die gevallen altijd sprake is van gefinancierde rechtsbijstand. Er hoeft in die gevallen geen eigen bijdrage te worden voldaan.

High Trust

Ons kantoor werkt ten behoeve van de gefinancierde rechtsbijstand op basis van High Trust.  High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

Betalende basis

Wanneer u vanwege uw inkomen en vermogen niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kunnen wij u bijstaan op basis van vergoeding van ons uurtarief, doch tevens op basis van een vaste prijsafspraak.

Deze afspraken worden in onderling overleg gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de omvang van de strafzaak en het onderliggende strafdossier, de noodzaak tot het al dan niet horen van getuigen of overige onderzoekswensen, etc.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om eerst vrijblijvend advies in te winnen of te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem geheel vrijblijvend contact op