Kan een strafrechtelijke veroordeling van invloed zijn op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?