Skip to main content

OM-zitting

Een OM-zitting is een zitting bij de officier van justitie, waarbij de officier van justitie de zaak zelf buiten de rechter om afdoet. Een hoorzitting vindt plaats wanneer de officier van justitie van plan is een strafbeschikking op te leggen. Een strafbeschikking is een beschikking waarin straffen, maatregelen en (gedrags)aanwijzingen kunnen worden gegeven. De officier van justitie moet bij het opleggen van bepaalde straffen en maatregelen altijd eerst een verdachte zelf horen. Hierbij gaat het om:

  • een werkstraf (maximaal 180 uur);
  • een ontzegging van de rijbevoegdheid (maximaal 6 maanden);
  • een aanwijzing, m.b.t. het gedrag van de verdachte;
  • een te betalen geldboete van meer dan € 2.000,00;
  • een te betalen schadevergoeding van meer dan € 2.000,00;
  • een gedragsaanwijzing inhoudende dat een bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden betaald van meer dan € 2.000,00.

Een officier van justitie kan met een strafbeschikking geen voorwaardelijke straffen opleggen en ook geen vrijheidsbenemende straffen, zoals een gevangenisstraf of hechtenis. Een rechter kan wel voorwaardelijke straffen en vrijheidsbenemende straffen opleggen.

Als u het niet eens bent met de door de officier van justitie opgelegde straf en/of maatregel, kunt u verzet instellen tegen de uitgevaardigde strafbeschikking. Naar aanleiding van het ingediende verzet, wordt de zaak op zitting gepland.

Heeft u een oproep ontvangen voor een OM-zitting, neemt u dan contact op met een van onze advocaten.