Trial by Media – de schandpaal anno 2022

20 mei 2022, mr. C. Lammers (Strafrechtadvocaat) Het lijkt inmiddels wat rustiger rondom de vele BN’ers die de laatste tijd op negatieve wijze in het nieuws zijn geweest. Nieuwssites, social media, dagbladen, roddelbladen, radiostations, iedereen heeft veelvuldig gehad over de geuite beschuldigingen van (ernstige) uiteenlopende strafbare feiten aan het adres van verschillende BN´ers, zoals Ali […]

Strafrechtadvocaat: Verlengstuk van een crimineel of belangenbehartiger van een verdachte?

9 november 2021, mr. C. Lammers (Strafrechtadvocaat) Strafrechtadvocaat: Verlengstuk van een crimineel of belangenbehartiger van een verdachte? Onlangs is strafrechtadvocaat Taghi aangehouden. Zijn neef verblijft momenteel als verdachte van verschillende zware strafbare feiten in detentie in de EBI in Vught. De advocaat wordt ervan verdacht voor zijn neef als boodschapper te hebben gefungeerd, waardoor het […]

De Wet straffen en beschermen

16 mei 2021, mr. C. Lammers (Strafrechtadvocaat) De Wet straffen en beschermen “Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling.” Binnenkort treedt de ‘Wet straffen en beschermen’ in werking. Dit zal […]