100

Gewonnen Strafzaken

10

jaar ervaring

26

Publicaties

36

Extra belangrijk onderdeel

254

Nog een mogelijkheid voor iets


Mevr. mr. C. Lammers

(Claudia)

Mr. Lammers is volledig gespecialiseerd in het (jeugd-)strafrecht. Zij behandelt uiteenlopende en complexe strafzaken, ongeacht de aard van de verdenking of de omvang van de zaak. U kunt hierbij denken aan onder andere levensdelicten, geweldsdelicten, vermogensdelicten (inbraken, overvallen, plofkraken), zedendelicten, drugsgerelateerde delicten, fraudedelicten, oplichtingszaken, valsheid in geschrifte, witwaszaken, verdenkingen ter zake deelname aan een criminele organisatie, verkeersdelicten, economische delicten en zaken op het gebied van Cybercrime.

Mr. Lammers is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft mr. Lammers zich voor het rechtsgebied strafrecht geregistreerd, hetgeen betekent dat zij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten dient te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Voor vragen aan mr. Lammers kunt u hiernaast uw gegevens invullen. Zij zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Hieronder treft u een summier overzicht van enkele strafzaken die door mr. Lammers zijn behandeld.

 • Vrijspraak voor heling kentekenplaten
  Uit het dossier bleek dat cliënt had gereden in een auto met gestolen Belgische kentekenplaten. Ter terechtzitting verklaarde hij dat hij wist dat hij  in een auto reed met kentekenplaten die niet aan hem toebehoorden en niet aan de auto gekoppeld waren. Hij heeft immers zelf aan een kennis gevraagd of hij deze mocht lenen, met de wetenschap dat kentekenplaten in België op naam staan (en niet aan een specifiek voertuig zijn gekoppeld). Cliënt verklaarde voorts dat hij op het moment dat hij de kentekenplaten leende weliswaar wist dat dit geen juiste gang van zaken was, maar dat hij op geen enkel moment heeft vermoed dat de kentekenplaten van misdrijf afkomstig waren. Naar het oordeel van de rechtbank had cliënt weliswaar meer onderzoek moeten verrichten naar de herkomst van de kentekenplaten, echter dit is onvoldoende om te kunnen bewijzen dat cliënt op het moment van het verkrijgen van de kentekenplaten had moeten vermoeden dat deze van misdrijf afkomstig waren. Om die reden is client vrijgesproken ter zake heling van kentekenplaten. In deze zaak is door het O.M. geen hoger beroep ingesteld.
  [Lees hier het vonnis].
 • Een zaak die alleen maar verliezers kent
  Nadat de aanhanger van een Enschedese man tijdens de jaarwisseling ontploft en een buurman overlijdt, wordt de man door de politie aangehouden voor nader onderzoek, welk onderzoek tot op heden nog voortduurt.
  [Lees hier en hier meer].
 • Veroordeling organiseren illegale hondengevechten, vrijspraak deelname criminele organisatie
  Met de veroordeling van cliënt wil men in dezen kennelijk een voorbeeld stellen. Niet eerder is sprake geweest van een strafrechtelijke vervolging van verdachten ter zake het organiseren van illegale hondengevechten. Van alle verdachten in deze zaak is cliënt als zijnde de hoofdverdachte de enige die wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren. En dat terwijl de overige zaken eindigden in een sepot, transactie of werkstraf. Een aanmerkelijk verschil in de wijze van afdoening, temeer nu cliënt wel is vrijgesproken voor deelname aan een criminele organisatie. In deze zaak is hoger beroep ingesteld (procedure loopt nog).
  [Lees hier en hier meer. Klik hier voor het gepubliceerde vonnis].
 • Vrijspraak voor belaging, veroordeling voor heimelijk filmen
  Cliënt wordt verweten zich gedurende vier jaren schuldig gemaakt aan het heimelijk filmen van zijn jongere huisgenotes. Hij deed dit door een telefoon met camera verstopt op te stellen in de badkamer. Cliënt is in eerste aanleg vervolgd voor belaging (285b Sr.) en het maken van heimelijke opnames (139f Sr.). De verdediging heeft bepleit dat het maken van heimelijke opnames niet kan worden gekwalificeerd als belaging en dat cliënt daarvoor moet worden vrijgesproken. De rechtbank volgt de verdediging en spreekt cliënt vrij van belaging. Wel wordt hij veroordeeld voor het maken van heimelijke opnames. In deze zaak is door het O.M. hoger beroep ingesteld (procedure loopt nog).
  [lees hier het vonnis].
 • Vrijspraak woningoverval met dodelijke afloop te Helmond
  De rechtbank spreekt cliënt vrij van zowel het medeplegen van als medeplichtigheid bij een woningoverval met dodelijke afloop in Helmond. In deze zaak is door het O.M. hoger beroep ingesteld (procedure loopt nog).
  [lees vonnis].
 • Vrijspraak schietincident te Zwolle
  De rechtbank Overijssel spreekt cliënt vrij van bedreiging en het schieten in de Caspar Fagelstraat in Zwolle op 31 december 2013. Niet kan worden bewezen dat cliënt degene is die heeft geschoten. In deze zaak is geen hoger beroep ingesteld.
  [lees vonnis].
 • Vrijspraak ontploffing lunchroom te Zwolle
  De rechtbank Overijssel spreekt cliënt vrij van het tot ontploffing brengen van een lunchroom aan de Oude Vismarkt in Zwolle. In deze zaak is door het O.M. hoger beroep ingesteld (procedure loopt nog).
  [lees meer].
 • Vrijspraak openlijk geweldpleging bij de noodopvang voor vluchtelingen in Woerden
  De rechtbank Midden-Nederland spreekt cliënt vrij van het onder feit 1 primair tenlastegelegde openlijk geweld, nu naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat cliënt een significante of wezenlijke bijdrage aan het geweld heeft geleverd. Wel wordt cliënt veroordeeld voor het onder feit 1 subsidiair tenlastegelegde, te weten overtreding van de APV van de gemeente Woerden. In deze zaak is geen beroep ingesteld.
  [lees vonnis].

Neem geheel vrijblijvend contact op

Laatste artikelen