100

Gewonnen Strafzaken

10

jaar ervaring

26

Publicaties

36

Extra belangrijk onderdeel

254

Nog een mogelijkheid voor iets


Mevr. mr. C. Lammers

(Claudia)

Mr. Lammers is volledig gespecialiseerd in het (jeugd-)strafrecht. Zij behandelt uiteenlopende en complexe strafzaken, ongeacht de aard van de verdenking of de omvang van de zaak. U kunt hierbij denken aan onder andere levensdelicten, geweldsdelicten, vermogensdelicten (inbraken, overvallen, plofkraken), zedendelicten, drugsgerelateerde delicten, fraudedelicten, oplichtingszaken, valsheid in geschrifte, witwaszaken, verdenkingen ter zake deelname aan een criminele organisatie, verkeersdelicten, economische delicten en zaken op het gebied van Cybercrime.

Mr. Lammers is lid van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten (NVSA).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft mr. Lammers zich voor het rechtsgebied strafrecht geregistreerd, hetgeen betekent dat zij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten dient te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Voor vragen aan mr. Lammers kunt u hiernaast uw gegevens invullen. Zij zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Hieronder treft u een summier overzicht van enkele spraakmakende strafzaken en nieuwsitems die door mr. Lammers zijn behandeld. Voor meer nieuws en onze blogs, verwijzen wij u naar onze nieuwspagina.

 • Een zaak die alleen maar verliezers kent
  Nadat de aanhanger van een Enschedese man tijdens de jaarwisseling ontploft en een buurman overlijdt, wordt de man door de politie aangehouden voor nader onderzoek, welk onderzoek tot op heden nog voortduurt [Lees hier en hier meer]. Cliënt wordt (o.a.) vervolgd voor het opzettelijk teweegbrengen van een ontploffing ten gevolge waarvan het slachtoffer is overleden. In september 2020 heeft de eerste regiezitting plaatsgevonden. De inhoudelijke behandeling vond plaats op 25 februari  2021. De verdediging heeft uitgebreid verweer gevoerd en vrijspraak bepleit. Het O.M. eiste een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden. Hierover leest u meer op onze nieuwspagina. Bij vonnis d.d. 1 april 2021 is cliënt vrijgesproken van de verdenkingen ter zake het (opzettelijk) teweegbrengen van een ontploffing, ten gevolge waarvan het slachtoffer is overleden.
 • Advocatuur geschokt door de moord op Derk Wiersum
  Ook bij ons kantoor is het nieuws over de moord op confrère Derk Wiersum ingeslagen als een bom. Mr. Lammers werd door de Telegraaf gevraagd naar de impact hiervan binnen de advocatuur [lees hier verder].
 • Beste strafrechtadvocaten 2018
  Vos Lammers & De Kock Advocaten is ontzettend trots op de eervolle vermelding van onze advocaat Claudia Lammers, als een van de aangedragen advocaten voor de top 5 van beste strafrechtadvocaten 2018. Wat een eer om met deze strafpleiters te worden genoemd!
  Lees hier het artikel in de Panorama en het Advocatenblad.
 • Vrijspraak ontploffing lunchroom te Zwolle
  In eerste aanleg is cliënt vrijgesproken van het tot ontploffing brengen van een lunchroom aan de Oude Vismarkt in Zwolle [lees meer]. In juni 2020 is deze zaak in hoger beroep behandeld. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft het O.M. de beelden van de ontploffing op zitting getoond, welke beelden destijds zijn getoond bij Opsporing Verzocht. Ook in hoger beroep is cliënt uiteindelijk vrijgesproken. Lees hier meer over de procedure in hoger beroep. Klik hier voor het vonnis.
 • Vrijspraak voor heling kentekenplaten
  Uit het dossier bleek dat cliënt had gereden in een auto met gestolen Belgische kentekenplaten. Ter terechtzitting verklaarde hij dat hij wist dat hij  in een auto reed met kentekenplaten die niet aan hem toebehoorden en niet aan de auto gekoppeld waren. Hij had immers zelf aan een kennis gevraagd of hij deze mocht lenen en hij wist dat kentekenplaten in België op naam staan (en niet aan een specifiek voertuig zijn gekoppeld). Cliënt verklaarde voorts dat hij op het moment dat hij de kentekenplaten leende weliswaar wist dat dit geen juiste gang van zaken was, maar dat hij op geen enkel moment heeft vermoed dat de kentekenplaten van misdrijf afkomstig waren. Naar het oordeel van de rechtbank had cliënt weliswaar meer onderzoek moeten verrichten naar de herkomst van de kentekenplaten, echter dit is onvoldoende om te kunnen bewijzen dat cliënt op het moment van het verkrijgen van de kentekenplaten had moeten vermoeden dat deze van misdrijf afkomstig waren. Om die reden is client vrijgesproken ter zake heling van kentekenplaten. In deze zaak is door het O.M. geen hoger beroep ingesteld.
  [Lees hier het vonnis].
 • Veroordeling organiseren illegale hondengevechten, vrijspraak deelname criminele organisatie
  Met de veroordeling van cliënt wordt kennelijk een voorbeeld gesteld. Niet eerder is sprake geweest van een strafrechtelijke vervolging van verdachten ter zake het organiseren van illegale hondengevechten. Van alle verdachten in deze zaak is cliënt als zijnde de hoofdverdachte de enige die wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren. En dat terwijl de overige zaken eindigden in een sepot, transactie of werkstraf. Een aanmerkelijk verschil in de wijze van afdoening, temeer nu cliënt wel is vrijgesproken voor deelname aan een criminele organisatie. In deze zaak is hoger beroep ingesteld.
  [Lees hier en hier meer. Klik hier voor het gepubliceerde vonnis].
 • Vrijspraak voor belaging, veroordeling voor heimelijk filmen (veroordeling in hoger beroep)
  Cliënt wordt verweten zich gedurende vier jaren schuldig gemaakt aan het heimelijk filmen van zijn jongere huisgenotes. Hij deed dit door een telefoon met camera verstopt op te stellen in de badkamer. Cliënt is in eerste aanleg vervolgd voor belaging (285b Sr.) en het maken van heimelijke opnames (139f Sr.). De verdediging heeft bepleit dat het maken van heimelijke opnames niet kan worden gekwalificeerd als belaging en dat cliënt daarvoor moet worden vrijgesproken. De rechtbank volgt de verdediging en spreekt cliënt vrij van belaging. Wel wordt hij veroordeeld voor het maken van heimelijke opnames. [lees hier het vonnis] In deze zaak is door het O.M. hoger beroep ingesteld. In hoger beroep is cliënt – vanwege de duur van het maken van de heimelijke opnames – wel veroordeeld ter zake belaging als bedoeld in artikel 285b Sr.
 • Vrijspraak woningoverval met dodelijke afloop te Helmond
  De rechtbank spreekt cliënt vrij van het medeplegen van als medeplichtigheid bij een woningoverval met dodelijke afloop in Helmond [lees vonnis]. In deze zaak is door het O.M. hoger beroep ingesteld [lees daar hier meer over]. Op 30 november 2020 is cliënt ook door het gerechtshof in hoger beroep integraal vrijgesproken (zie hiervoor ook ons nieuwsoverzicht).
 • Vrijspraak schietincident te Zwolle
  De rechtbank Overijssel spreekt cliënt vrij van bedreiging en het schieten in de Caspar Fagelstraat in Zwolle op 31 december 2013. Niet kan worden bewezen dat cliënt degene is die heeft geschoten. In deze zaak is geen hoger beroep ingesteld.
  [lees vonnis].
 • Vrijspraak openlijk geweldpleging bij de noodopvang voor vluchtelingen in Woerden
  De rechtbank Midden-Nederland spreekt cliënt vrij van het onder feit 1 primair tenlastegelegde openlijk geweld, nu naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat cliënt een significante of wezenlijke bijdrage aan het geweld heeft geleverd. Wel wordt cliënt veroordeeld voor het onder feit 1 subsidiair tenlastegelegde, te weten overtreding van de APV van de gemeente Woerden. In deze zaak is geen beroep ingesteld.
  [lees vonnis].

Laatste artikelen

Heb ik recht op een schadevergoeding als ik word vrijgesproken door de rechter?

Wanneer een verdachte door de rechter wordt vrijgesproken, is…

Schadevergoeding na onterechte detentie

Wanneer een verdachte door de rechter wordt vrijgesproken, is…

Wat is een artikel 12 Sv. procedure (ook wel klacht tegen het niet vervolgen)?

Wanneer er aangifte is gedaan van een strafbaar feit, zal de…