Skip to main content

Heb ik recht op een schadevergoeding als ik word vrijgesproken door de rechter?

Wanneer een verdachte door de rechter wordt vrijgesproken, is de kans groot dat de verdachte daardoor recht heeft op een schadevergoeding. Hoe zit dat eigenlijk?

Als een strafzaak is geëindigd zonder straf of maatregel, komt een verdachte in aanmerking voor een schadevergoeding. Dat is veelal zo wanneer er sprake is van (kort gezegd) een vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een sepot.

Wanneer een verdachte wordt vrijgesproken, komt de rechter tot het oordeel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om de verdachte te veroordelen voor de feiten waarvan hij/zij is beschuldigd.

De rechter kan een verdachte ook ontslaan van alle rechtsvervolging. Dat zal de rechter doen wanneer iemand wel iets strafbaars heeft gedaan, maar daarvoor een goede reden had, bijvoorbeeld op grond van zelfverdediging.

Bij een sepot besluit de officier van justitie de strafzaak te sluiten en niet over te gaan tot verdere strafrechtelijke vervolging. De strafzaak wordt dan niet aan een rechter voorgelegd, bijvoorbeeld omdat de officier van justitie zelf al vindt dat er onvoldoende bewijs tegen een verdachte is. Lees hier meer over een sepot.

Schadevergoeding na onterechte detentie is geregeld in de artikelen 529 t/m 539 van het Wetboek van Strafvordering. Zo bepaalt artikel 533 van het Wetboek van Strafvordering dat er een recht op schadevergoeding bestaat voor elke dag die de verdachte ten onrechte heeft vastgezeten op het politiebureau en/of een gevangenis. Hiervoor zijn standaardbedragen vastgesteld. De duur van de detentie bepaalt de hoogte van de schadevergoeding. Soms gaat het om enorme bedragen. Deze kosten worden uit de Rijkskas voldaan.

Artikel 530 van het Wetboek van Strafvordering regelt dat er na vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging een recht ontstaat op vergoeding van de kosten van de advocaat.

Het verzoek om schadevergoeding moet binnen 3 maanden (90 dagen) na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de rechter worden ingediend bij de instantie waar de uitspraak is gedaan. Dit kan de rechtbank of het gerechtshof zijn. Voor het indienen van een verzoek en het behandelen ervan door een advocaat zijn ook standaardbedragen door de rechtbanken/gerechtshoven vastgesteld die worden vergoed.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op!