Ik heb een geldige verblijfsvergunning. Kan een strafrechtelijke veroordeling daarop van toepassing zijn?