Skip to main content

Strafrechtelijke procedures

Strafrecht

Bent u door de politie aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit? Heeft u een oproep ontvangen om als verdachte te worden gehoord? Of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen? Heeft er een doorzoeking van uw woning plaatsgevonden? Wenst u in hoger beroep te gaan tegen een door de rechtbank gewezen vonnis? Heeft u andere vragen over het strafrecht of wenst u onze bijstand in een jegens u aanhangige strafrechtelijke procedure?

Neem contact met ons op!

Strafbare feiten

 • Levensdelicten (moord / doodslag)
 • Geweldsdelicten (openlijk geweld / mishandeling, etc.)
 • Zedenmisdrijven (verkrachting, aanranding, etc.)
 • Mensenhandel / uitbuitingszaken
 • Vermogensdelicten (inbraken, overvallen, plofkraken, diefstal, etc.)
 • Fraude, oplichting en witwasverdenkingen
 • Drugsgerelateerde delicten
 • Verkeersstrafrecht
 • Overtreding van de Wet wapens en munitie
 • Deelname aan een criminele organisatie
 • Economisch strafrecht (o.a. WED-feiten, vuurwerkgerelateerde delicten)
 • Fiscaal strafrecht
 • Ontnemingsprocedures ter zake vermeend wederrechtelijk verkregen voordeel

Strafrechtelijke procedures

 • Beklag- en beslagzaken
 • Bijstand tijdens politieverhoren
 • OM-zittingen
 • Ontnemingsprocedures ter zake vermeend verkregen wederrechtelijk voordeel
 • Jeugdstrafrecht
 • Penitentiair recht
 • Strafzaken in eerste aanleg (politierechter / meervoudige strafkamer)
 • Strafzaken in hoger beroep
 • Cassatieprocedures bij de Hoge Raad
 • Sluiting drugspand ex art. 13b Opiumwet
 • Gratieverzoeken

Meer info? Neem geheel vrijblijvend contact op