Skip to main content

Rechtsgebieden

Strafrecht

Vos Lammers & De Kock Advocaten is in het bijzonder gespecialiseerd in de behandeling van strafzaken. Wij behandelen alle strafzaken en maken daarin geen onderscheid. Naast commune strafzaken, behandelen onze advocaten ook zaken op het gebied van het verkeersstrafrecht, penitentiair recht en fiscaal-economisch strafrecht (in geval van verdenking van fiscale fraude e/o witwassen en ontnemingen).

Vos Lammers & De Kock Advocaten heeft gespecialiseerde jeugdstrafrecht advocaten, zodat ook minderjarigen (en hun ouders) zich kunnen verzekeren van goede en gespecialiseerde rechtsbijstand.

Bestuursrecht

Vos Lammers & De Kock Advocaten behandelt tevens zaken op het gebied van bestuursrecht, bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht. Het bestuursrecht omvat geschillen die ontstaan tussen u en de overheid, ten gevolge van een door een overheidsinstantie genomen besluit of de weigering tot het nemen van een besluit. U kunt hierbij denken aan het niet verlenen van een vergunning, het niet of niet tijdig reageren op een vergunningsaanvraag, het intrekken van een (horeca)vergunning, het sluiten van een (drugs-)pand of woning op last van de burgemeester, etc.

Wij staan in deze procedures zowel particulieren als rechtspersonen bij.

Familierecht

Bij Vos Lammers & De Kock Advocaten kunt u tevens terecht voor zaken op het gebied van personen- en familierecht.  Onze bijzondere aandacht hierbij gaat uit naar het jeugdrecht.

U kunt hierbij denken aan:

– Ondertoezichtstellingen;
– (gesloten) uithuisplaatsingen;
– gezag en omgang;
– geschillen met de Raad voor de Kinderbescherming e/o Jeugdzorg.

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Strafrecht

Bent u door de politie aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit? Heeft u een oproep ontvangen om als verdachte te worden gehoord? Of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen? Heeft er een doorzoeking van uw woning plaatsgevonden? Wenst u in hoger beroep te gaan tegen een door de rechtbank gewezen vonnis? Heeft u andere vragen over het strafrecht of wenst u onze bijstand in een jegens u aanhangige strafrechtelijke procedure?

Neem direct contact met ons op!

Strafbare feiten

 • Levensdelicten (moord / doodslag)
 • Geweldsdelicten (openlijk geweld / mishandeling, etc.)
 • Zedenmisdrijven (verkrachting, aanranding, etc.)
 • Mensenhandel / uitbuitingszaken
 • Vermogensdelicten (inbraken, overvallen, plofkraken, diefstal, etc.)
 • Drugsgerelateerde delicten
 • Overtreding van de Wet wapens en munitie

Strafrechtelijke procedures

 • Bijstand tijdens politieverhoren
 • OM-zittingen
 • Jeugdstrafrecht
 • Penitentiair recht
 • Strafzaken in eerste aanleg
 • Strafzaken in hoger beroep
 • Sluiting drugspand ex art. 13b Opiumwet

Familierecht

Mr. De Kock behandelt (o.a.) zaken die betrekking hebben op het personen en familierecht, waarbij binnen dit rechtsgebied de bijzondere aandacht uitgaat naar het jeugdrecht. Het jeugdrecht is een veelomvattend rechtsgebied en ziet zowel op het jeugdstrafrecht als op het civiele recht zoals ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en gezags- en omgangskwesties. Hierin staat telkens de jeugdige centraal.

Mr. De Kock kan u hierover adviseren en in rechte bijstaan.

Neem direct contact met ons op!

Familierechtelijke kwesties

 • Geschillen met de Raad voor de Kinderbescherming e/o Jeugdzorg
 • Advies en bijstand wanneer Veilig Thuis wordt betrokken
 • Procedure vervangende toestemming
 • Overige procedures die voortvloeien uit geschillen over kinderen na beëindiging van een relatie of een scheiding

Familierechtelijke procedures

 • Ondertoezichtstellingen
 • (Gesloten) Uithuisplaatsingen
 • Gezagskwesties
 • Omgangsregeling en ouderschapsplan
 • Naamswijzigingen

Bestuursrecht

Vos Lammers & De Kock Advocaten behandelt tevens zaken op het gebied van bestuursrecht, bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht. Het bestuursrecht omvat geschillen die ontstaan tussen u en de overheid, ten gevolge van een door een overheidsinstantie genomen besluit of de weigering tot het nemen van een besluit. U kunt hierbij denken aan het niet verlenen van een vergunning, het niet of niet tijdig reageren op een vergunningsaanvraag, het intrekken van een (horeca)vergunning, het sluiten van een (drugs-)pand of woning op last van de burgemeester, etc. Wij staan in deze procedures zowel particulieren als rechtspersonen bij.

Neem direct contact met ons op!

Bestuursrechtelijke procedures

 • Bedenkingen en zienswijze
 • Bezwaar en beroep
 • Bestuursrechtelijke handhaving
 • Sluiting drugspand art. 13b Opiumwet
 • Last onder dwangsom

Bestuursrechtelijke kwesties

 • Vergunningen
 • Bestemmingsplan
 • Monumenten
 • Dwangsommen

Meer info? Neem geheel vrijblijvend contact op