Ik heb een geldige verblijfsvergunning. Kan een strafrechtelijke veroordeling daarop van toepassing zijn?

Wat is een TOM-zitting?

Kan een strafrechtelijke veroordeling van invloed zijn op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?