Skip to main content
Category

FAQ

FAQ

Wat is een sepot?

De officier van justitie kan besluiten om een verdachte niet verder strafrechtelijk te vervolgen en een strafbaar feit op grond van het algemeen belang niet (verder) in behandeling te nemen…
Lammers
12 juni 2023
FAQ

Wat is gratie?

Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de strafrechter is opgelegd. In artikel 122 van de Grondwet staat dat de Koning gratie kan…
Lammers
16 mei 2023