Skip to main content
Category

FAQ

FAQ

Welke straffen kan een rechter opleggen?

Als de rechter tot een bewezenverklaring komt van het tenlastegelegde strafbare feiten, dan kan de rechter een straf en/of maatregel opleggen. De rechter kan daarbij een keuze maken uit verschillende…
Lammers
3 april 2024
FAQ

Veel gebruikte terminologie

Wat betekent: Een toevoeging; de piketregeling; een tegenstrijdig belang; geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht; een dagvaarding en tenlastelegging; een strafbeschikking; collusie of collusiegevaar; de cautie; in beperkingen zitten; het jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht;…
Lammers
3 april 2024
FAQ

Welke strafdoelen zijn er?

Wanneer iemand schuldig is bevonden aan het plegen van een strafbaar feit, kan de rechter een straf opleggen. Een straf dient een doel. Er zijn verschillende strafdoelen, waarvan de belangrijkste…
Lammers
3 april 2024
FAQ

Wie zijn er in en bij een strafproces betrokken?

Dit zijn, naast natuurlijk de verdachte, in ieder geval: De politie; de officier van justitie; de rechter-commissaris; de politierechter (of); de meervoudige stafkamer; de advocaat-generaal; een raadsheer; een raadsheer-commissaris; de…
Lammers
12 maart 2024