Skip to main content
Mevr. mr. N.A. de Kock

(Nicolien)

Mr. De Kock is specialist op het gebied van strafrecht. Zij behandelt uiteenlopende zaken waaronder vermogensdelicten, gewelds- en levensdelicten, opiumdelicten, fraude, witwassen en deelname criminele organisatie. Zij verleent bijstand in heel het land.

Daarnaast heeft mr. De Kock ruime ervaring op andere rechtsgebieden waarin de burger wordt geconfronteerd met een overheid die ingrijpt:

 • bestuursrecht;
 • bestuurlijke handhaving, (last onder dwangsom,
  last onder bestuursdwang);
 • bestuursstrafrecht (bestuurlijke boete);
 • jeugdrecht: (gesloten) uithuisplaatsing / ondertoezichtstelling van kinderen, beslissingen jeugdhulp.

Ten slotte kunt u bij mr. De Kock terecht voor zaken op het gebied van familierecht (omgang/gezag/echtscheiding/alimentatie).

Mr. De Kock heeft een voorliefde voor het verlenen van bijstand aan minderjarigen en jong volwassenen. Zij staat ingeschreven op de landelijke lijst als jeugd(straf)rechtadvocaat.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft mr. De Kock zich voor de rechtsgebieden strafrecht en personen- en familierecht geregistreerd, hetgeen betekent dat zij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten dient te behalen op deze geregistreerde rechtsgebieden.

Mr. De Kock is lid van:
– Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR);
– Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA);
– Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bent u door de politie aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit? Heeft u een oproep ontvangen om als verdachte te worden gehoord? Of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen? Heeft er een doorzoeking van uw woning plaatsgevonden? Wenst u in hoger beroep te gaan tegen een door de rechtbank gewezen vonnis? Heeft u andere vragen over het strafrecht of wenst u onze bijstand in een jegens u aanhangige strafrechtelijke procedure?

Neem contact met ons op!

Strafbare feiten

 • Criminele organisatie
 • Diefstal
 • Drugs
 • Economisch strafrecht
 • Fiscaal strafrecht
 • Fraude en witwassen
 • Geweld

Strafrechtelijke procedures

 • Beslagzaken
 • Bezwaar DNA-afname
 • Cassatie bij de Hoge Raad
 • Gratie
 • Herziening bij de Hoge Raad
 • Hoger beroep bij het Gerechtshof
 • Internationaal strafrecht

Meer info? Neem geheel vrijblijvend contact op